rường THCS Vân Phú được thành lập ngày 5 tháng 8 năm 1965. Tháng 5 năm 2011, được sự tài trợ của Quỹ kỉ niệm phát triển giáo dục Hiệp Hội Kim ManDuk- Hàn ...